top of page

Regulamin serwisu internetowego

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ www.jgfielderandson.co.uk

1.1 Niniejsze warunki użytkowania regulują korzystanie z naszej strony internetowej https://www.jgfielderandson.co.uk (naszej witryny). Prosimy o zapoznanie się z tymi warunkami w całości przed skorzystaniem z naszej Witryny. Nasza Polityka prywatności określa warunki, na jakich przetwarzamy wszelkie dane osobowe, które zbieramy od Ciebie lub które nam przekazujesz. Jeśli nie akceptujesz niniejszych warunków użytkowania lub naszej Polityki prywatności, nie korzystaj z naszej Witryny. Dalsze korzystanie z tej witryny potwierdza akceptację niniejszych warunków i Polityki prywatności.

ZMIANY W WARUNKACH

1.2 Możemy zmienić niniejsze warunki użytkowania w dowolnym momencie, zmieniając tę stronę. Proszę od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, aby zwrócić uwagę na wszelkie wprowadzone przez nas zmiany, tak jakbyś korzystał z Witryny po dokonaniu jakichkolwiek zmian, będzie to uznane za akceptację zmian.

DOSTĘP DO STRONY INTERNETOWEJ

1.3 Rejestracja u nas nie jest konieczna do korzystania z większości części tej Witryny. Jednak określone obszary tej Witryny mogą być dostępne tylko po zarejestrowaniu się.

ZMIANY NA NASZEJ STRONIE

1.4 Od czasu do czasu możemy aktualizować naszą Witrynę i możemy zmieniać zawartość w dowolnym momencie. Należy jednak pamiętać, że jakakolwiek zawartość naszej Witryny może być w dowolnym momencie nieaktualna i nie mamy obowiązku jej aktualizować.

KORZYSTANIE Z WITRYNY INTERNETOWEJ

1.5 Niniejsza Witryna może być używana do użytku osobistego i zgodnie z niniejszymi warunkami użytkowania.

1.6 Możesz drukować i pobierać materiały z tej Witryny do własnego użytku osobistego, pod warunkiem, że nie modyfikujesz ani nie powielasz żadnych treści bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

1.7 Nie wolno wykorzystywać żadnej części zawartości naszej witryny w celach komercyjnych bez uzyskania naszej uprzedniej pisemnej zgody.

CZAS DZIAŁANIA WITRYNY

1.8 Podejmujemy wszelkie rozsądne środki, aby zapewnić działanie tej Witryny przez cały dzień, każdego dnia. Jednak czasami problemy techniczne mogą powodować pewne przestoje i w związku z tym nie będziemy ponosić odpowiedzialności, jeśli ta witryna internetowa będzie niedostępna w dowolnym momencie.

1.9 W miarę możliwości zawsze staramy się z wyprzedzeniem ostrzegać o problemach konserwacyjnych, które mogą skutkować przestojem Witryny, ale nie jesteśmy zobowiązani do przekazywania takiego powiadomienia.

LINKI DO I Z INNYCH STRON INTERNETOWYCH

1.10 W tej Witrynie można znaleźć linki do witryn internetowych osób trzecich. Podanie linku do takiej strony internetowej nie oznacza, że ją popieramy. Jeśli odwiedzasz jakąkolwiek witrynę internetową za pośrednictwem łącza w tej Witrynie, robisz to na własne ryzyko i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawartość witryn internetowych, do których prowadzą linki w naszej witrynie, i nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wyniknąć z korzystania z nich. .

1.11 Każda strona, która chce zamieścić łącze do tej Witryny, jest do tego uprawniona, pod warunkiem przestrzegania poniższych warunków

(a) nie próbujesz sugerować, że jesteśmy powiązani, zatwierdzamy lub popieramy usługi lub produkty innej strony, chyba że zostało to z nami uzgodnione na piśmie;

(b) nie przedstawiasz fałszywie swoich relacji z tą witryną ani nie robisz niczego, co mogłoby zaszkodzić naszej reputacji lub skorzystać z niej;

(c) witryna, z której łączysz się do tej witryny, nie zawiera obraźliwych ani w inny sposób kontrowersyjnych treści ani treści naruszających jakiekolwiek prawa własności intelektualnej lub inne prawa osób trzecich.

1.12 Łącząc się z tą Witryną z naruszeniem klauzuli 5.2, zwolnisz nas z odpowiedzialności za wszelkie straty lub szkody poniesione na tej Witrynie w wyniku takiego połączenia.

1.13 W przypadku chęci wykorzystania treści w naszej witrynie innych niż wymienione powyżej, prosimy o kontakt pod adresem enquiries@jgfielderandson.co.uk .

BRAK POLEGANIA NA INFORMACJI

1.14 Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby aktualizować informacje w naszej witrynie, nie składamy żadnych oświadczeń, zapewnień ani gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, że zawartość naszej witryny jest dokładna, kompletna lub aktualna.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1.15 Żadne z postanowień niniejszych warunków użytkowania nie wyklucza ani nie ogranicza naszej odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z naszego zaniedbania lub naszego oszustwa lub oszukańczego wprowadzenia w błąd, ani jakiejkolwiek innej odpowiedzialności, której nie można wykluczyć ani ograniczyć przez angielskie prawo.

1.16 W zakresie dozwolonym przez prawo wykluczamy wszelkie warunki, gwarancje, oświadczenia lub inne warunki, które mogą mieć zastosowanie do naszej witryny lub jakichkolwiek treści na niej, wyraźnych lub dorozumianych.

1.17 Nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec żadnego użytkownika za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), naruszenia ustawowego obowiązku lub w inny sposób, nawet jeśli można to przewidzieć, wynikające z lub w związku z:

(a) korzystanie lub niemożność korzystania z naszej witryny; lub

(b) korzystanie lub poleganie na jakichkolwiek treściach wyświetlanych w naszej witrynie.

1.18 Nie gwarantujemy, że strona będzie zawsze dostępna lub wolna od błędów lub wirusów. Jesteś odpowiedzialny za iinstalację oprogramowania antywirusowego, aby chronić swój sprzęt. W zakresie, w jakim jest to prawnie możliwe, nie będziemy odpowiedzialni za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez wirus lub inny technologicznie szkodliwy materiał, który może zainfekować Twój sprzęt komputerowy, programy komputerowe, dane lub inne zastrzeżone materiały w wyniku korzystania z naszej witryny lub pobieranie przez Ciebie jakichkolwiek treści na nim lub z dowolnej strony internetowej, do której jest z nim powiązany.

PRAWO I JURYSDYKCJA

1.19 Niniejsze warunki użytkowania podlegają prawu angielskiemu. Wszelkie spory wynikające z niniejszych warunków użytkowania podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów Anglii i Walii.

O NAS

1.20 JG Fielder & Son jest niezależną firmą rodzinną.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

1.21 Prosimy o kontakt w sprawach związanych z tą witryną, niniejszymi Warunkami, Polityką prywatności i plików cookie pod adresem enquiries@jgfielderandson.co.uk.

bottom of page