top of page

Όροι και προϋποθέσεις ιστότοπου

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟ CONΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ για το www.jgfielderandson.co.uk

1.1 Αυτοί οι όροι χρήσης διέπουν τη χρήση του ιστότοπού μας https://www.jgfielderandson.co.uk (ο ιστότοπός μας). Διαβάστε πλήρως αυτούς τους όρους πριν χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας. Η Πολιτική Απορρήτου μας, καθορίζει τους όρους με τους οποίους επεξεργαζόμαστε τυχόν προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς ή που μας παρέχετε. Εάν δεν αποδέχεστε αυτούς τους όρους χρήσης ή την Πολιτική απορρήτου μας, μην χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπό μας. Η συνεχής χρήση αυτού του ιστότοπου επιβεβαιώνει την αποδοχή αυτών των όρων και της Πολιτικής απορρήτου.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ

1.2 Μπορούμε να αναθεωρήσουμε αυτούς τους όρους χρήσης ανά πάσα στιγμή τροποποιώντας αυτήν τη σελίδα. Ελέγξτε αυτήν τη σελίδα από καιρό σε καιρό για να παρατηρήσετε τυχόν αλλαγές που κάναμε σαν να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο μετά από οποιαδήποτε αλλαγή, θα θεωρείται ότι έχετε αποδεχτεί την αλλαγή.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

1.3 Δεν είναι απαραίτητο να εγγραφείτε μαζί μας για να χρησιμοποιήσετε τα περισσότερα μέρη αυτού του Ιστότοπου. Ωστόσο, συγκεκριμένες περιοχές αυτού του ιστότοπου ενδέχεται να είναι προσβάσιμες μόνο εάν έχετε εγγραφεί.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΜΑΣ

1.4 Ενδέχεται να ενημερώνουμε τον ιστότοπό μας κατά καιρούς και ενδέχεται να αλλάζουμε το περιεχόμενο ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, λάβετε υπόψη ότι οποιοδήποτε από τα περιεχόμενα στον Ιστότοπό μας μπορεί να είναι παρωχημένο ανά πάσα στιγμή και δεν έχουμε καμία υποχρέωση να το ενημερώσουμε.

ΧΡΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

1.5 Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για προσωπική σας χρήση και σύμφωνα με αυτούς τους όρους χρήσης.

1.6 Μπορείτε να εκτυπώσετε και να κατεβάσετε υλικό από αυτόν τον Ιστότοπο για προσωπική σας χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείτε ή αναπαράγετε οποιοδήποτε περιεχόμενο χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας.

1.7 Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε κανένα μέρος του περιεχομένου στον ιστότοπό μας για εμπορικούς σκοπούς χωρίς να λάβετε την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

1.8 Λαμβάνονται όλα τα εύλογα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι αυτός ο Ιστότοπος λειτουργεί όλη την ημέρα, κάθε μέρα. Ωστόσο, περιστασιακά τεχνικά ζητήματα ενδέχεται να οδηγήσουν σε κάποιο χρόνο διακοπής λειτουργίας και συνεπώς δεν θα είμαστε υπεύθυνοι εάν αυτός ο ιστότοπος δεν είναι διαθέσιμος ανά πάσα στιγμή.

1.9 Όπου είναι δυνατόν, προσπαθούμε πάντα να δίνουμε εκ των προτέρων προειδοποίηση για ζητήματα συντήρησης που μπορεί να οδηγήσουν σε διακοπή λειτουργίας του ιστότοπου, αλλά δεν θα είμαστε υποχρεωμένοι να παρέχουμε τέτοια ειδοποίηση.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

1.10 Σε ολόκληρο αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να βρείτε συνδέσμους προς ιστότοπους τρίτων. Η παροχή συνδέσμου προς έναν τέτοιο ιστότοπο δεν σημαίνει ότι υποστηρίζουμε αυτόν τον ιστότοπο. Εάν επισκεφτείτε οποιονδήποτε ιστότοπο μέσω συνδέσμου σε αυτόν τον Ιστότοπο, το κάνετε με δική σας ευθύνη και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστότοπων που συνδέονται στον ιστότοπό μας και δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημία που μπορεί να προκύψει από τη χρήση τους από αυτούς. .

1.11 Κάθε μέρος που επιθυμεί να συνδεθεί με αυτόν τον Ιστότοπο έχει το δικαίωμα να το πράξει υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις

(α) δεν επιδιώκετε να υπονοήσετε ότι συνδέουμε, εγκρίνουμε ή εγκρίνουμε τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα άλλου μέρους, εκτός εάν αυτό έχει συμφωνηθεί γραπτώς μαζί μας ·

(β) δεν παρουσιάζετε εσφαλμένα τη σχέση σας με αυτόν τον ιστότοπο ή δεν κάνετε τίποτα για να βλάψετε τη φήμη μας ή να το εκμεταλλευτείτε ·

(γ) ο ιστότοπος από τον οποίο συνδέεστε σε αυτόν τον Ιστότοπο δεν περιέχει προσβλητικό ή άλλως αμφιλεγόμενο περιεχόμενο ή, περιεχόμενο που παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα τρίτων.

1.12 Με τη σύνδεση σε αυτόν τον Ιστότοπο κατά παράβαση της ρήτρας 5.2, θα μας αποζημιώσετε για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκλήθηκε σε αυτόν τον Ιστότοπο ως αποτέλεσμα αυτής της σύνδεσης.

1.13 Εάν επιθυμείτε να κάνετε χρήση περιεχομένου στον ιστότοπό μας εκτός από αυτό που αναφέρεται παραπάνω, επικοινωνήστε με το enquiries@jgfielderandson.co.uk .

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.14 Παρόλο που καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες για την ενημέρωση των πληροφοριών στον ιστότοπό μας, δεν κάνουμε καμία δήλωση, εγγύηση ή εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, ότι το περιεχόμενο στον ιστότοπό μας είναι ακριβές, πλήρες ή ενημερωμένο.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

1.15 Τίποτα σε αυτούς τους όρους χρήσης δεν αποκλείει ή περιορίζει την ευθύνη μας για θάνατο ή σωματικό τραυματισμό που προκύπτει από αμέλεια ή από απάτη ή δόλια εσφαλμένη παρουσίαση ή οποιαδήποτε άλλη ευθύνη που δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να περιοριστεί από την αγγλική νομοθεσία.

1.16 Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, εξαιρούμε όλους τους όρους, τις εγγυήσεις, τις δηλώσεις ή άλλους όρους που ενδέχεται να ισχύουν για τον ιστότοπό μας ή οποιοδήποτε περιεχόμενο σε αυτόν, είτε ρητό είτε σιωπηρό.

1.17 Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι έναντι οποιουδήποτε χρήστη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία, είτε σε σύμβαση, αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης αμέλειας), παραβίαση του νόμιμου καθήκοντος ή άλλως, ακόμη και αν είναι προβλέψιμο, που προκύπτει από ή σε σχέση με:

(α) χρήση ή αδυναμία χρήσης του ιστότοπού μας · ή

(β) χρήση ή εξάρτηση από οποιοδήποτε περιεχόμενο εμφανίζεται στον ιστότοπό μας.

1.18 Δεν εγγυόμαστε ότι ο ιστότοπος θα είναι πάντα διαθέσιμος ή απαλλαγμένος από σφάλματα ή ιούς. Είστε υπεύθυνοι για την εγκατάσταση λογισμικού ελέγχου ιών για την προστασία του υλικού σας. Στο μέτρο του δυνατού, δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν απώλεια ή ζημία που προκαλείται από ιό ή άλλο τεχνολογικά επιβλαβές υλικό που μπορεί να μολύνει τον εξοπλισμό του υπολογιστή σας, προγράμματα υπολογιστών, δεδομένα ή άλλο ιδιόκτητο υλικό λόγω της χρήσης του ιστότοπού μας ή σε τη λήψη οποιουδήποτε περιεχομένου σε αυτό ή σε οποιονδήποτε ιστότοπο που συνδέεται με αυτό.

ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

1.19 Αυτοί οι όροι χρήσης διέπονται από την αγγλική νομοθεσία. Κάθε διαφορά που προκύπτει σε σχέση με αυτούς τους όρους χρήσης υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αγγλίας και της Ουαλίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

1.20 Η JG Fielder & Son είναι μια ανεξάρτητη οικογενειακή επιχείρηση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

1.21 Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας σχετικά με οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με αυτόν τον ιστότοπο, τους παρόντες Όρους, την Πολιτική απορρήτου και cookie στη διεύθυνση enquiries@jgfielderandson.co.uk.

bottom of page